dissabte, 19 de maig de 2007

Jurà el Sàhara; per Bahia Mohamed El Alem Abdelaziz Awah

Jo, Sàhara jure a Marroc
que no tinc
res per a la seua curació.

I també li jure que de mi
no tallarà cap pal ni mesuac.

(…) Quan ja complisc el meu primer any
de guerra,
eixa que tu m'has imposat,
en aquests temps
ja m'estan
reconeixent altres nacions
que abans de mi res sabien.